StartsidaKöpa husMäta radonVi erbjuderlänkarKontakte-mail me

Mäta radon

Så mäter man radon: Det finns flera olika mätmetoder för att mäta

radon inomhus. Vanligast är att man först mäter med spårfilmsdosor (små

dosor i plast). Långtidsmätning respektive korttidsmätning. Det finns i landet

fyra ackrediterade företag som tilhandahåller och analyserar spårfilmsdosor.

Du som ska mäta behöver bara tänka på:

1. Att beställa det antal dosor som önskas (minst en för varje boplan och

normalt ej färre än 2 st).

2. Placera ut dem enligt anvisningarna.

3. Fylla i uppgifter om placering av mätdosorna, startdatum, samt

uppgifter om fastigheten.

4. Efter mättiden fylla i slutdatum och posta dem.

Kontakta oss så skickar vi mätdosor till Dig.

 

Långtidsmätning.

Är den mätning som krävs för att erhålla radonbidrag. Här måste även

mätningen vara rätt utförd, så ett årsmedelvärde erhålls och att detta

överstiger 200Bq/m3. (Mätningen får ej vara äldre än 5 år) Mätning

skall ske under vinterhalvåret och mättiden skall vara minst 2 månader.

 


Korttidsmätning

Rådgivande korttidsmätning görs främst när man ej kan invänta resultatet

från en långtidsmätning vid t.ex. husköp. Mätperioden är här ca: 10 dygn.

 

Mätning av gammastrålning.

Mätningen utförs med en gammamätare av typen scintillometer för att få reda

på om blåbetong förekommer i byggnaden. Vilken strålningsnivå det är frågan

om samt omfattningen.


 

Kontinuerlig radongasmätning.

Här används Atmos 12 DPX från Gammadata. Instrumentets snabbhet

och noggrannhet gör att man effektivt kan kartlägga var i husets botten-

plan/källare det tränger in markradon. Detta instrument tilsammans

med gammamätaren utgör grunden för att välja rätt saneringsåtgärder.


 

Kontakta oss så hjälper vi Dig med mätning.


 

 


|Startsida| |Köpa hus| |Mäta radon| |Vi erbjuder| |länkar| |Kontakt|