StartsidaKöpa husMäta radonVi erbjuderlänkarKontakte-mail me

Vi erbjuder

Mätdosor.

Mätpaket med 2st. spårfilmsdosor för långtidsmätning 375:- ink. moms.

Korttidsmätning 450:-  Ange om lång eller korttidsmätning önskas.

Vid fler mätdosor tillkommer 100:-/dosa. Beställer gör du genom att

klicka på E-mail och sedan fylla i beställningsuppgifter,  såsom antal

mätpaket extra mätdosor namn och adress.


 

Radonmätning/besiktning 1.

Här avses allt ifrån snabbkoll om det t.ex. finns blåbetong och i vilken

omfattning inför ett husköp. Till full kartläggning av radonkällor och var

det kommer in markradon, samt vad en sanering kan komma att kosta.

Omfattningen väljer du för kundens bästa. 

 

Radonmätning/besiktning 2.

Du avser att åtgärda själv men behöver hjälp med att fastställa radonkällor

och förslag på lämpliga åtgärder. Vi utför noggrann mätning/besiktning.

Gemensamt kommer vi fram till lämpliga åtgärder som passar Dig. Du får

även handlingar om radonkällor och åtgärder att bifoga bidragsansökan.

 

Radonsanering.

Du har radonmätt och har ett aktuellt årsmedelvärde och vill ha hjälp med

 radonsanering. Vi besöker Dig för att fastställa radonkällor och gemensamt

komma  fram till lämpliga åtgärder som passar Dina önskemål. Du får en

offert på detta. Du kan givetvis även få hjälp med bidragsansökan.

Efter avslutad sanering kan du som vill få ett radondokument avseende

fastigheten, där anges vad som fortsättningsvis ska beaktas för att säkerställa

en radonhalt under riktvärdet.

 

Radonsanera själv.

Vi kan tillhandahålla allt som Du behöver för att kunna sanera själv såsom:

krypgrundsventilator,radonsugar med tillbehör, tilluftsventiler mekaniska

fläktar m.m.

 

Kontakta oss så hjälper vi Dig på bästa sätt.


 

 


|Startsida| |Köpa hus| |Mäta radon| |Vi erbjuder| |länkar| |Kontakt|