StartsidaKöpa husMäta radonVi erbjuderlänkarKontakte-mail me

Köpa hus

Ta reda på att Du inte bor hälsofarligt. Att utsättas för långvarig

radonexponering kan innebära betydande hälsorisker. Du måste mäta

för att veta. Kontakta oss så hjälper vi Dig. Se även mäta radon.


Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Du som köpare måste

själv ta reda på att radonhalten inte är högre än riktvärdet.

Avtalsklausul

Tips om du funderar på husköp!

Har det ej funnits möjlighet att klarlägga eventuell radonförekomst före köpet,

kan man ha med en avtalsklausul om detta i köpekontraktet. Där kan man

överenskomma med säljaren om kostnadsfördelning för åtgärder av förhöjda

 radonvärden som överstiger 200 bq/m3 efter mätning utförd av nya ägaren.

Vid köpet kan även säljaren som säkerhet för köparen låta deponera en summa

 av köpeskillingen på fastighetsmäklarens klientkonto i bank. Vid mätresultat

under 200 Bq/m3, får säljaren ut hela det avsatta beloppet. Vid högre värde får

säljaren ut det som eventuellt blivit över efter urförd sanering. 

 


|Startsida| |Köpa hus| |Mäta radon| |Vi erbjuder| |länkar| |Kontakt|